Kymenlaakso 2021-01-26T15:11:47+02:00

Kymenlaakson terveysliikuntastrategia

MITÄ?

Työkalu antaa kuntalaisille tietoa terveyden edistämiseksi ja helpottaa kunnan poikkihallinnollista yhteistyötä.

Kortti pohjautuu Kymenlaakson terveysliikuntastrategiaan edistäen strategisten tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista sekä niiden seurantaa.

KENELLE?

Antaa kattavaa tietoa Kymenlaakson asukkaille, eri toimijoille, ammattilaisille sekä päättäjätasolle.

TAVOITTEIDEN SEURANTA

Liikennevalot kertovat Sinulle maakunnan ja kunnan tilanteen strategian tavoitteiden toteutumisen osalta.

Värillä on väliä!

KYMENLAAKSON TERVEYSLIIKUNNAN VISIO 2020

Kymenlaaksolaiset ovat tietoisia liikunnan vaikutuksista terveyteensä ja he kokevat liikkumisen oman hyvinvointinsa edistäjänä elämänkulun eri vaiheissa. Kymenlaakson eri toimijat tarjoavat monipuolisia terveysliikuntapalveluita ja kehittävät olosuhteita terveysliikunnan mahdollisuuksien lisäämiseksi. Kymenlaaksolaiset haluavat osallistua maakunnan tarjoamiin terveyttä edistäviin toimintoihin.

Lisätietoja: Kymenlaaksonterveysliikuntastrategia 2014-2020

STRATEGIAN KÄRKITEEMAT

Kymenlaakson terveysliikuntastrategian kärkiteemat tavoitteineen ja toimenpide-ehdotuksineen on koottu työryhmätyöskentelyjen tuotoksena. Tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset pohjautuvat jo olemassa oleviin hyviin käytäntöihin, uusiin ideoihin sekä valtion tekemään terveysliikunnan strategisiin nostoihin. Kaikissa kärkiteemoissa huomioidaan maakunnan kuntien välinen yhteistyö, istumisen ja liikkumattomuuden vähentäminen elämänkulussa sekä erityisryhmät ja esteettömyys. Kymenlaakson terveysliikuntastrategian kärkiteemat ovat liikuntakasvatus, liikuntatoiminta, vertaisohjaus, liikuntaolosuhteet sekä terveysliikunta osana koulutusta. Ohjaus- ryhmä on nostanut kärkiteemoista ensimmäiseksi kehystettynä olevan tavoitteen.

KAAKKOSEN KUNTOASKELEET -sarjakuva

Strategian keskeiset teemat on tiivistetty Kaakkosen Kuntoaskeleet -sarjakuvaan.