Kymenlaakso 2021-05-07T16:04:22+03:00

Kymenlaakson terveysliikuntastrategia

MITÄ?

Työkalu antaa kuntalaisille tietoa terveyden edistämiseksi ja helpottaa kunnan poikkihallinnollista yhteistyötä.

Kortti pohjautuu Kymenlaakson terveysliikuntastrategiaan edistäen strategisten tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista sekä niiden seurantaa.

KENELLE?

Antaa kattavaa tietoa Kymenlaakson asukkaille, eri toimijoille, ammattilaisille sekä päättäjätasolle.

TAVOITTEIDEN SEURANTA

Liikennevalot kertovat Sinulle maakunnan ja kunnan tilanteen strategian tavoitteiden toteutumisen osalta.

Värillä on väliä!

KYMENLAAKSON TERVEYSLIIKUNNAN VISIO 2020

Kymenlaaksolaiset ovat tietoisia liikunnan vaikutuksista terveyteensä ja he kokevat liikkumisen oman hyvinvointinsa edistäjänä elämänkulun eri vaiheissa. Kymenlaakson eri toimijat tarjoavat monipuolisia terveysliikuntapalveluita ja kehittävät olosuhteita terveysliikunnan mahdollisuuksien lisäämiseksi. Kymenlaaksolaiset haluavat osallistua maakunnan tarjoamiin terveyttä edistäviin toimintoihin.

STRATEGIAN KÄRKITEEMAT

Kymenlaakson terveysliikuntastrategian kärkiteemat tavoitteineen ja toimenpide-ehdotuksineen on koottu työryhmätyöskentelyjen tuotoksena. Tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset pohjautuvat jo olemassa oleviin hyviin käytäntöihin, uusiin ideoihin sekä valtion tekemään terveysliikunnan strategisiin nostoihin. Kaikissa kärkiteemoissa huomioidaan maakunnan kuntien välinen yhteistyö, istumisen ja liikkumattomuuden vähentäminen elämänkulussa sekä erityisryhmät ja esteettömyys. Kymenlaakson terveysliikuntastrategian kärkiteemat ovat liikuntakasvatus, liikuntatoiminta, vertaisohjaus, liikuntaolosuhteet sekä terveysliikunta osana koulutusta. Ohjausryhmä on nostanut kärkiteemoista ensimmäiseksi kehystettynä olevan tavoitteen.

Lisätietoja: Kymenlaaksonterveysliikuntastrategia 2014-2020

KYMENLAAKSON TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIAN VISIO 2025

Kymenlaaksolaiset kokevat merkityksellisyyttä ja osallisuutta monimuotoisen liikkumisen kautta elämänkulun eri vaiheissa. Kymenlaaksolainen haluaa liikkua vastuullisesti ja ekologisesti lähiluonnossa ja maakunnan upeissa metsissä, poluilla, laduilla ja liikuntapaikoilla saaden hyvinvointia arkeen. Luonto alkaa kotiovelta. Terveysliikunnan viestintä on innostavaa ja siinä hyödynnetään myös digitaalisia ratkaisuja.

 MISSIO 2021-2025

Omasta, läheisten ja ympäristön hyvinvoinnista huolehtiva kymenlaaksolainen.

STRATEGIAN KÄRKITEEMAT

Kymenlaakson terveysliikuntastrategian kärkiteemat tavoitteineen ja toimenpide-ehdotuksineen on koottu työryhmätyöskentelyjen tuotoksena. Tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset pohjautuvat jo olemassa oleviin hyviin käytäntöihin, uusiin ideoihin sekä valtion tekemään terveysliikunnan strategisiin nostoihin. Kaikissa kärkiteemoissa huomioidaan maakunnan kuntien välinen yhteistyö, istumisen ja liikkumattomuuden vähentäminen elämänkulussa sekä erityisryhmät ja esteettömyys.

Kymenlaakson terveysliikuntastrategian 2021-2025 kärkiteemat ovat: 1) liikuntakasvatus, 2) liikuntatoiminta, 3) liikkumis- ja liikuntaolosuhteet, 4) terveysliikunta osana koulutusta ja 5) Terveysliikunnan viestintä.

Lisätietoja: Saavutettava_Terveysliikuntastrategia_2021-2025

YHTEEN HIILEEN PUHALTAMISTA VUODESTA 2013 – KYMENLAAKSON TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIAN HISTORIIKKI

Historiikki_yhteen hiileen puhaltamista_2

KAAKKOSEN KUNTOASKELEET -sarjakuva

Strategian keskeiset teemat on tiivistetty Kaakkosen Kuntoaskeleet -sarjakuvaan.