Strategiset linjaukset ja kehittäminen 2021-05-03T22:00:56+03:00

Kymenlaakson terveysliikuntastrategiaa tukevia asiakirjoja

Kymenlaakson terveysliikuntastrategia pohjautuu valtakunnallisiin linjauksiin ja asiakirjoihin

Muutosta liikkeellä! – Valtakunnallinen yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/69937

Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta

https://minedu.fi/-/valtioneuvosto-antoi-selonteon-liikuntapolitiikasta

 

Kymenlaakson terveysliikuntastrategiaa tukeva alueellinen asiakirja

Kymenlaakson alueellinen hyvinvointikertommus ja -suunnitelma 2020-2025

https://www.kymsote.fi/alueellinen-hyvinvointikertomus