Päijät-Hämeen liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin tiekartta 2030 2021-12-19T13:39:14+02:00

Päijät-Hämeen liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin tiekartta 2030 luo jatkumon Terveysliikunta- ja Urheilustrategioille. Tiekartassa on esitelty yhteisesti päätetyt neljä teemaa ja niiden toimenpiteet, joiden avulla Päijät-Hämeen liikunta-, elämys- ja hyvinvointitoimintaa kehitetään vuoteen 2030 asti.

 

Tiekartan visio on seuraava: Päijät-Häme on vetovoimainen ja kansainvälisesti kiinnostava liikunnan, elämysten sekä hyvinvoinnin osaamiskeskittymä ja innovaatiotoimija.

 

Tiekartta koostuu seuraavista teemoista, joiden alla on lukuisia toimenpiteitä:

– Olosuhteiden ja infran kehittämisellä kohti monipuolista ja saavutettavampaa toimintaa

Olosuhteiden ja infran kestävä kehittäminen eri käyttäjäryhmät huomioiden mahdollistavat kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kasvattamisen ja liiketoiminnan tukemisen yli kuntarajojen.

– Digitaalisuudella kohti tehokasta saavutettavuutta

Käyttäjälähtöiset digitaaliset toimintamallit, jotka palvelevat kuntalaisia ja organisaatioita sekä mahdollistavat uusien innovaatioiden ja

liiketoiminnan kehittämisen.

– Yhteisellä brändiviestillä kohti loistavaa asiakaskokemusta

Yhteisen brändiviestin ja rohkean brändi-identiteetin rakentaminen ja lanseeraus.

– Vahvalla osaamisella kohti saumatonta yhteistyötä

Monialaisen yhteistyön voimistaminen – koulutuksen, osaamisen, verkostojen sekä innovaatio- ja liiketoimintapotentiaalin hyödyntäminen ekosysteemiajattelun kautta.

 

Tiekartta on toteutettu yhteistyössä Päijät-Hämeen liiton, LAB-ammattikorkeakoulun ja PHLU:n kanssa. Tiekartan rakentamisessa keskeinen rooli on ollut käyttäjillä, julkisen ja 3. sektorin toimijoilla, elinkeinoelämän edustajilla sekä koulutus- ja kehittämisorganisaatioilla.