Sport Päijät-Häme 2020 2021-12-19T12:34:19+02:00

Sport Päijät-Häme 2020

Päijät-Hämeeseen on ensimmäistä kertaa maakunnan historiassa laadittu maakunnallinen urheilustrategia, joka kulkee nimellä Sport Päijät-Häme.

Sport Päijät-Hämeen visiona on tehdä maakunnasta urheilijan polun edelläkävijä Suomessa ja lisätä sitä kautta alueen vetovoimaa ja urheilullista menestystä. Strategiatyössä maakuntaan rakennetaan toimiva urheilijan polkua palveleva yhteistyöverkosto, määritellään selkeät vastuualueet eri toimijoille ja varmistetaan, että kaikki urheiluun liittyvä osaaminen ja resurssit saadaan tehokkaasti urheilijoiden, valmentajien ja seurojen käyttöön. Strategiatyön lähtökohtana on seurojen ja lajien oma valmennustoiminta sekä yhteistyö eri toimijoiden kesken.

Urheilustrategiatyö on osa isompaa Terveysliikuntastrategian päivitystyötä. Strategia on nyt laadittu vuoteen 2020 asti.

Strategiatyön ydinryhmän muodostavat edutajat Vierumäen ja Pajulahden valmennuskeskuksista, Päijät-Hämeen Urheiluakatemiasta sekä Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilusta.

Päijäthämäläinen urheilustrategia Sport Päijät-Häme pohjautuu haluun tehdä asioita yhdessä koko maakunnan urheilun hyväksi. Tavoitteena on luoda urheilijan polkua tukeva verkosto, joka on Suomen paras.

  • ”Urheilijan polulla eri toimijoilla on selkeät roolit ja vastuualueet, jota ohjaa ja koordinoi yhteinen ohjausryhmä.”

  • ”Seurayhteistyö vahvistuu ja resursseja hyödynnetään entistä paremmin.”
  • ”Laadukas harjoittelu ja valmennus on mahdollistettu osaksi koulupäivää, urheilun ja opiskelun yhdistäminen on luontevaa.”

1. Urheilijan polulle selkeät vastuualueet ja roolit

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Urheilijan polun eri vaiheisiin vastuunkantajat

Vastuun jakaminen ja roolitus eri toimijoille – ohjausryhmän muodostaminen

Strategian tavoitteiden seuranta

Sport Päijät-Hämeen ohjausryhmä

Toimijoiden keskinäisen arvostuksen lisääminen

Arvostuksen ja yhteistyön kehittäminen

Kaikki saman pöydän ääreen ja uusien ratkaisumallien luominen

Yhteistyön vahvistaminen

Yhteinen vuosikello

Koulupäivien rakenteen synkronointi ala- ja yläkouluissa

Pajulahden valmennuskeskus
Vierumäen valmennuskeskus

Uusien ratkaisujen ja toimintamallien löytäminen

Visiointiryhmän muodostaminen

Innovaatiotyöpajat (teemoittain)

Vierumäen urheiluopisto
Visiointiryhmä

2. Seurayhteistyön vahvistaminen

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Osaamisen jakaminen yli seura- ja lajirajojen

Maakunnalliset seurafoorumit 2 krt vuodessa

Valmentajaverkostotapaamiset

Lajien yhteisharjoitukset

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

Päijät-Hämeen Urheilukatemia

Resurssien parempi hyödyntäminen

Yhteinen koordinointi ja toimintasuunnitelma

Yhteispalkkaukset (esim. fysioterapeutti, yleisvalmennus jne)

Seurojen yhteiset tilat (harjoitustilat, toimistotilat)

Lajien yhteisharjoitukset

Osaamisen lisääminen yhteisten koulutusten / koulutuskalenterin kautta

Yhteinen ohjaaja- / valmentajapankki

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

Pajulahden ja Vierumäen Urheiluopistot

Päijät-Hämeen Urheiluakatemia

Seurat tuomaan valmennusta kouluihin

Alakouluihin yleisvalmennusta kerhotoiminnan tai aamu- / päiväharjoitusten muodossa

Yläkouluihin lajivalmennusta

Koulut ja seurat

Pajulahden Urheiluopisto

Päijät-Hämeen Urheiluakatemia

3. Kaksoisura ja koulupäivä

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Koulupäivän aikaiset harjoittelumahdollisuudet kehittyvät

Urheiluyläkoulumallin kehittäminen Lahdessa

Etäopiskelumahdollisuuksien edistäminen erityisesti korkea-asteella

Koulujen opinto-ohjaajille annetaan opastusta urheilun vaatimusten huomioimiseen

Huippu-urheilijoiden opintovelvoitteisiin pyritään saamaan joustoja

Kouluihin kärkiurheilijatiimit, joiden jäsenet saavat tiettyjä tukipalveluita / etuuksia

Liikunnanopettajille (liikuntapainotteiset ryhmät) ja kerhotoiminnan vetäjille täydennyskoulutusta

Oppilaitokset

Päijät-Hämeen Urheiluakatemia

Seurojen sekä opistojen ja koulujen yhteistyö vahvistuu

Oppilaitoksissa on liikuntavastaavat, joihin seurat voivat pitää yhteyttä

Peruskouluissa on keskenään synkronoidut aikatauluratkaisut

Urheilijoiden opintomenestystä seurataan ja siihen kiinnitetään huomiota

Urheiluyhteisöjä hyödynnetään oppimispaikkoina (esim työharjoittelut)

Seurat ja koulut

Pajulahden urheiluopisto

Päijät-Hämeen Urheiluakatemia