Valtakunnalliset linjaukset ja asiakirjat 2021-05-04T12:00:35+03:00

Kymenlaakson terveysliikuntastrategia pohjautuu valtakunnallisiin linjauksiin ja asiakirjoihin

Muutosta liikkeellä! – Valtakunnallinen yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/69937

Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta

https://minedu.fi/-/valtioneuvosto-antoi-selonteon-liikuntapolitiikasta