Kymenlaakson terveysliikuntastrategia 2021-2025 2021-05-04T11:40:27+03:00

Kymenlaakson terveysliikuntastrategia

1. Liikuntakasvatus

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Liikumisen edistäminen varhaiskasvatuksen arjessa

Liikkuva varhaiskavatus -toimintamalli käyttöön kaikissa kunnissa.

Kunnat
Kymenlaakson Liikunta ry

Yhteistoiminnassa:
Koulut
Liikuntaseurat
Seurakunnat
Yritykset

Liikumisen edistäminen varhaiskasvatuksen arjessa

Kymenlaaksolaiset perheet liikkuvat arjen ympäristöissä

Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Vanhemmat
Seurakunnat
Järjestöt ja yhdistykset
Liikuntaseurat
Kymsote, neuvolat, kouluterveydenhuolto
Kymenlaakson virkistys-alueyhdistys

Tukea ja osaamista arjen aktiivisuuden ja liikkumisen lisäämiseen

Liikuntaneuvonta osana äitiysneuvolan hyvinvoinnin palvelutarjotinta

Kymsote
Kunnat
Kymenlaakson Liikunta ry

Yhteistoiminnassa:
Yhdistykset
Liikuntaseurat

Tukea ja osaamista arjen aktiivisuuden ja liikkumisen lisäämiseen

Neuvokas Perhe -toimintamalli käytössä kaikissa kunnissa ja perheissä

www.neuvokasperhe.fi

Päivitetty 11.2.2021

Kymsote, neuvolat

Tukea ja osaamista arjen aktiivisuuden ja liikkumisen lisäämiseen

Liikunnallisten aamu- ja iltapäiväkerhojen kehittäminen osallistamalla lapset toiminnan suunnitteluun

Päivitetty 11.2.2021

Kunta

Tukea ja osaamista arjen aktiivisuuden ja liikkumisen lisäämiseen

Kannustetaan seuroja ottamaan Tähtiseurojen laatuohjelman tai laatuohjelmien osoiden käyttöönotto tai muilla tavoin kehittämään vastuullista toimintaa seurassa

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/

Päivitetty 11.2.2021

Kunta

Lasten ja kasvavien nuorten liikunnallisen elämäntavan edistäminen

Liikkuva koulu -toimintamallin jatkuminen ja alueellisen Move! -toimintamallin luominen

www.liikkuvakoulu.fi

Päivitetty 11.2.2021

Kunta
Kymenlaakson Liikunta ry

Lasten ja kasvavien nuorten liikunnallisen elämäntavan edistäminen

Harrastamisen Suomen malli toteutuu kaikissa kunnissa

https://minedu.fi/suomen-malli

Päivitetty 11.2.2021

Kunta

Lasten ja kasvavien nuorten liikunnallisen elämäntavan edistäminen

Liikkuva opiskelu -toimintamallin juurruttaminen kaikkiin kuntiin ja yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa

Kunta
Kymenlaakson Liikunta ry

Lasten ja kasvavien nuorten liikunnallisen elämäntavan edistäminen

Kutsuntaikäisten tavoittaminen ja varhainen tuki toimintakyvyn parantamiseksi tai/ja mieluisan liikkumismuodon löytymiseksi

Päivitetty 11.2.2021

Puolustusvoimat
Kymenlaakson Liikunta ry
Kunta

2. Liikuntatoiminta

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Liikunta- ja elintapaneuvonnan saumaton palveluketju elämänkaaressa

Terveydenhuollossa liikuntaneuvonta osana asiakkaan hoitopolkua sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.

Kunta
Kymsote
Kymenlaakson Liikunta ry

Liikunta- ja elintapaneuvonnan saumaton palveluketju elämänkaaressa

Liikuntaneuvonta osana elintapaohjauksen palvelutarjotinta terveydenhuollossa

Päivitetty 11.2.2021

Kunta

Liikunta- ja elintapaneuvonnan saumaton palveluketju elämänkaaressa

Terveys- ja hyvinvointipisteiden ennaltaehkäisevä toiminta toteutuu yhteistyössä

Kunta

Liikunta- ja elintapaneuvonnan saumaton palveluketju elämänkaaressa

Liikuntaneuvonta osaksi Liikkujan apteekkien toimintaa

https://liikkuvaaikuinen.fi/sidosryhmat/liikkujan-apteekit/

Työikäiset liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi

Työikäisten tavoittaminen verkostoyhteistyöllä

Työikäiset liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi

Liikunta- ja elintapaneuvonta työterveyden hyvinvoinnin palvelutarjottimessa osana työ- ja toimintakykyä uhkaavien tai heikentävien sairauksien ennaltaehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta

Työikäiset liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi

Liikuskelun ja liikkumisen lisääminen sekä istumisen vähentäminen arjessa

Työikäiset liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi

Kymenlaakson kuntien työntekijät liikkuvat enemmän ja istuvat vähemmän työpäivän aikana

Työikäiset liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi

Riittävän fyysisen kunnon ja liikkumisen näkeminen keskeisenä työkykyä ylläpitävänä tekijänä yrityksissä ja työyhteisöissä

Ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen

Terveydenhuollossa liikuntaneuvonta osana ikääntyvän hoitosuunnitelmaa sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa

Ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen

Liikkumaan aktivioivien palveluketjujen saumattomuus

Kunta

Ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen

Ikäihmisille luodaan mielekästä toimintaa tukemalla omatoimista aktiivisuutta ja liikuskelua

Kunta

Yhdistysten terveysliikuntatoiminnan lisääminen

Yhteistyön kehittäminen yhdistysten, kansan-terveysjärjestöjen, opistojen ja seurakunnan kanssa

Kunta

Yhdistysten terveysliikuntatoiminnan lisääminen

Kuntalaisten osallistaminen ja yhteisöllisyys: asukasraadit ja seuraparlamentit toimivat kaikissa kunnissa koskien kaikkia ikäryhmiä

Kunta

Yhdistysten terveys- ja liikuntatoiminnan lisääminen

Yhteistyö luontoliikunta- ja matkailutoimijoiden kanssa

Liikunnan yhdenvertainen saavutettavuus esteettömästi
(sovellettu liikunta)

Liikunnan yhdenvertainen saavutettavuus ja jokaisen oikeus liikuntaan

Liikunnan yhdenvertainen saavutettavuus esteettömästi
(sovellettu liikunta)

Kaikissa kunnissa mahdollistetaan vammaisten ja pitkäaikaissairaiden liikunta

Liikunnan yhdenvertainen saavutettavuus esteettömästi
(sovellettu liikunta)

Kuntien järjestöyhteistyön vahvistaminen

Liikunnan yhdenvertainen saavutettavuus esteettömästi
(sovellettu liikunta)

Harrastamisen Suomen malli totetutuu kaikissa kunnissa myös erityisopetuksessa

Vertaisohjaustoiminnan kehittäminen

Vertaisohjaajien verkostotapaamisten ylläpito

Vertaisohjaajatoiminnan kehittäminen

Kahdensuuntainen tiedonkulku eri toimijoiden välillä sujuvaksi

Vertaisohjaajatoiminnan kehittäminen

Vertaisohjaajien kouluttaminen, myös hybridikoulutuksena

3. Liikkumis- ja liikuntaolosuhteet

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Houkuttelevan arkiympäristön kehittäminen ja suunnittelu

Kymenlaaksolaiset liikkuvat arjen ympäristöissä

Kunta

Houkuttelevan arkiympäristön kehittäminen ja suunnittelu

Maksuttomat lähiliikuntapaikat kaikkien saatavilla

Liikuntaolosuhteiden kunnossapito ja kehittäminen

Kuntalaisten osallistaminen liikuntaolosuhteiden kehittämiseen

Kunta

Liikuntaolosuhteiden kunnossapito ja kehittäminen

Liikuntaolosuhteiden kehittämis- ja kunnossapitosuunnitelma

Kunta

Liikuntaolosuhteiden kehittämis- ja kunnossapitosuunnitelma

Ulkoilun ja arkiliikkumisen edellytysten parantaminen

4. Terveysliikunta osana koulutusta

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Terveysliikunnan aseman vahvistaminen koulutuksessa

Liikkuva opiskelu -toiminta- mallin juurruttaminen 2. asteen oppilaitoksiin ja korkeakouluihin

Kunnat
Kymenlaakson Liikunta ry

Terveysliikunnan aseman vahvistaminen koulutuksessa

Liikunta osaksi opetus-suunnitelmaa ja jalkauttaminen oppitunneille kaikilla asteilla

Kunnat
Kymenlaakson Liikunta ry

Terveysliikunnan aseman vahvistaminen koulutuksessa

Kymenlaakson urheiluakatemioiden terveysliikuntaa edistävät toimet

Kouvolan Urheiluakatemia
Etelä-Kymenlaakson Urheiluakatemia EKA

Terveysliikunnan sisäistäminen työ- ja toimintakyvyn edistämisessä

Istumisen tauottaminen ja vähentäminen opiskelu- ja työyhteisöissä

Kunnat
Kymenlaakson Liikunta ry

Terveysliikunnan sisäistäminen työ- ja toimintakyvyn edistämisessä

Ergonomian huomioiminen työ- ja toimintakyvyn säilymisessä

Kunnat

Terveysliikunnan sisäistäminen työ- ja toimintakyvyn edistämisessä

Liikuntaneuvonta osana opiskelijaterveydenhuoltoa

Kunnat
Kymenlaakson Liikunta ry

Terveysliikunta osana koulutusta

Terveysliikuntatietouden lisääminen varhaiskasvatuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa

Kunnat
Kymsote

Terveysliikuntatietouden lisääminen varhaiskasvatuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa

Varhaiskasvatuksessa on omat liikuntavastaavat

Kunnat

Terveysliikuntatietouden lisääminen varhaiskasvatuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa

Aikuiskoulutuksen opetusohjelmassa mahdollisuus osallistua terveysliikunnan ja hyvinvoinnin edistämisen kursseihin

Päävastuutaho:
2. Asteen oppilaitokset
Ammattikorkeakoulut
Kansalaisopistot
Kymenlaakson kesäyliopisto

Yhteistoiminnassa:
Kunnat
Kymenlaakson Liikunta ry

5. Terveysliikunnan viestintä

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Terveysliikunnan myönteinen, kannustava sekä liikkumaan innostava viestintä

Terveysliikunnan myönteinen, kannustava sekä liikkumaan innostava viestintä tavoittaa kuntalaiset

Päävastuutaho:
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Kymenlaakson Liikunta ry
Kymsote

Terveysliikunnan myönteinen, kannustava sekä liikkumaan innostava viestintä

Lähiulkoilu- ja virkistysympäristöjen esiin tuominen

Kunnat

Terveysliikunnan myönteinen, kannustava sekä liikkumaan innostava viestintä

Digitaalisten mahdollisuuksien luominen ja kuntalaisten kannustaminen hyödyntämään niitä omassa arjessa

Kunnat

Terveysliikunnan myönteinen, kannustava sekä liikkumaan innostava viestintä

Liikuntaa.fi – Hyvinvointia kaikille -portaalin kehittäminen (aiemmin nimeltään Kunta kuntoon -alusta)

Kymenlaakson Liikunta ry
Kunnat