Loading...
Etusivu 2023-03-15T15:29:38+02:00

Liikuntaa.com – Hyvinvointia kaikille -sivustolta löydät kootusti terveysliikuntaa ja hyvinvointia, sekä huippu-urheilua edistävät alueelliset ja paikalliset strategia-asiakirjat ja toimenpideohjelmat. Liikuntaa.fi sivuja ei ole enää tässä yhteydessä käytössä.

Terveysliikunnan kansallinen linjaus

Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan on linjattu STM:n julkaisemassa Muutosta Liikkeellä! -dokumentissa.

Dokumentin mukaan yhteiskunnan sekä sen organisaatioiden ja päätöksentekijöiden on kannustettava, tuettava ja ohjattava yksilöitä ja yhteisöjä liikunnalliseen ja terveelliseen elämäntapaan. Liikkumaton elämäntapa lisää monia kansansairauksia, ikääntymisestä aiheutuvia ongelmia ja kustannuksia, heikentää työelämän tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä on yhteydessä väestöryhmien välisiin terveys- ja hyvinvointieroihin.

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan kehittämiseksi on valittu neljä linjausta:

1. Arjen istumisen vähentäminen elämänkulussa

2. Liikunnan lisääminen elämänkulussa

3. Liikunnan nostaminen keskeiseksi osaksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä sairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta

4. Liikunnan aseman vahvistaminen suomalaisessa yhteiskunnassa

Lisätietoja: Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020. (STM:n julkaisuja 2013:10)

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen menestyssuunnitelma

Suomen Olympiakomitea on julkaissut koko suomalaisen liikunta- ja urheiluyhteisön toimintaa ohjaavan menestyssuunnitelman. Menestyssuunnitelman missio on ”Liikunnasta elinvoimaa Suomeen”, visio puolestaan on ”Maailman liikkuvin ja Pohjoismaiden menestynein urheilukansa”.

Menestyssuunnitelman keskeisin sisältö ovat lupaukset, joita urheiluyhteisö toteuttaa yhdessä. Lupaukset liittyvät liikkuvaan lapsuuteen, nuorten ja aikuisten aktiiviseen ja liikkuvaan arkeen, seuratoiminnan elinvoimaisuuteen ja menestyvään huippu-urheiluun. Kaikkia näitä yhdistää ennakkoluuloton asenne aktiiviseen yhdessä tekemiseen ja yhdenvertainen osallistuminen.

Menestyssuunnitelman lupaukset:

1. Liikunnan avulla olemme luomassa lapselle hyvän päivän, jossa toteutuvat innostus, monipuolisuus ja -lajisuus, paljon liikettä ja leikkiä sekä terveelliset elämäntavat.

2. Mahdollistamme liikkeen lisäämisen ennakkoluulottomassa yhteistyössä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Nuoret ja aikuiset liikkuvat ja voivat hyvin arjen toimintaympäristöissä.

3. Huolehdimme siitä, että seuratnäkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia ja inspiroivia yhteisöjä, joihin kaikki ovat tervetulleita. Seuroilla on osaamista ja toimintaedellytyksiä lisätä liikettä ja rakentaa urheilijan polkua.

4. Varmistamme, että urheilijoillaon kansainvälisen vertailun kestävä päivittäisvalmennus ja toimintaympäristö. Lahjakkaat nuoret voivat saavuttaa oman potentiaalinsa urheilussa ja muilla elämänaloilla. Toimimme eettisesti kestävästi. Kansainvälisesti menestyviä urheilijoita ja joukkueita on enemmän.

Lisätietoja: Menestyssuunnitelma-asiakirja

Mukana olevat maakunnat