Kotka 2021-10-11T14:51:21+03:00

1. Liikuntakasvatus

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Liikkumisen edistäminen varhaiskasvatuksen arjessa.

Liikkuva varhaiskasvatus -toimintamalli käyttöön kaikissa kunnissa.

Kotka

Liikkumisen edistäminen varhaiskasvatuksen arjessa

Kymenlaaksolaiset perheet liikkuvat arjen ympäristöissä.

Kotka

Tukea ja osaamista arjen aktiivisuuden ja liikkumisen lisäämiseen.

Liikuntaneuvonta osana äitiysneuvolan hyvinvoinnin palvelutarjotinta.

Kymsote, Kotka, Kymenlaakson Liikunta ry

Tukea ja osaamista arjen aktiivisuuden ja liikkumisen lisäämiseen.

Neuvokas Perhe –toimintamalli käyttöön kaikissa kunnissa ja perheissä.

Kymsote

Tukea ja osaamista arjen aktiivisuuden ja liikkumisen lisäämiseen.

Liikunnallisten aamu- ja iltapäiväkerhojen kehittäminen osallistamalla lapset suunnitteluun.

Kunnat

Tukea ja osaamista arjen aktiivisuuden ja liikkumisen lisäämiseen.

Kannustetaan seuroja ottamaan Tähtiseurojen laatuohjelma tai laatuohjelmien osioita käyttöön
tai muulla tavoin kehittämään vastuullista toimintaa seurassa.

Kymenlaakson Liikunta ry, kunta

Lasten ja kasvavien nuorten liikunnallisen elämäntavan edistäminen.

Liikkuva koulu -toimintamallin jatkuminen ja Move! –toimintamallin alueellinen luominen.

Kunta, Kymenlaakson Liikunta ry

Lasten ja kasvavien nuorten liikunnallisen elämäntavan edistäminen.

Harrastamisen Suomen malli toteutuu kaikissa kunnissa.

Kunta

Lasten ja kasvavien nuorten liikunnallisen elämäntavan edistäminen.

Liikkuva opiskelu -toimintamallin juurruttaminen kaikkiin kuntiin ja yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa.

Kunta

Lasten ja kasvavien nuorten liikunnallisen elämäntavan edistäminen.

Kutsuntaikäisten tavoittaminen ja varhainen tuki toimintakyvyn parantamiseksi tai/ja mieluisan liikkumismuodon löytymiseksi.

Puolustusvoimat, Kymenlaakson liikunta ry, kunta

2. Liikuntatoiminta

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Liikunta- ja elintapaneuvonnan saumaton palveluketju elämänkaaressa.

Terveydenhuollossa liikuntaneuvonta osana asiakkaan hoitopolkua sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.

Kymsote, kunta, Kymenlaakson Liikunta ry

Liikunta- ja elintapaneuvonnan saumaton palveluketju elämänkaaressa.

Liikuntaneuvonta osana elintapaohjauksen palvelutarjotinta terveydenhuollossa.

Kymsote, Kymenlaakson Liikunta ry, kunnat

Liikunta- ja elintapaneuvonnan saumaton palveluketju elämänkaaressa.

Terveys- ja hyvinvointipisteiden ennaltaehkäisevä toiminta toteutuu yhteistyössä.

Kymsote, kunta

Liikunta- ja elintapaneuvonnan saumaton palveluketju elämänkaaressa.

Liikuntaneuvonta osaksi Liikkujan apteekkien toimintaa.

Kymenlaakson Liikunta ry, apteekit, kunta

Työikäiset liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi.

Työikäisten tavoittaminen verkostoyhteistyöllä.

Kymenlaakson Liikunta ry, kunta, Kymsote yhteistyössä mm. työterveyspalveluiden kanssa.

Työikäiset liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi.

Liikunta- ja elintapaneuvonta työterveyshuollon hyvinvoinnin palvelutarjottimessa osana työ- ja toimintakykyä uhkaavien tai heikentävien sairauksien ennaltaehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta.

Kymenlaakson Liikunta ry, kunta ja Kymsote yhteistyössä mm. työterveyspalveluiden kanssa.

Työikäiset liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi.

Liikuskelun ja liikkumisen lisääminen sekä istumisen vähentäminen arjessa.

Kymenlaakson Liikunta ry, kunta, Kymsote

Työikäiset liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi.

Kymenlaakson kuntien työntekijät liikkuvat enemmän ja istuvat vähemmän työpäivän aikana.

Kunnat

Työikäiset liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi.

Riittävän fyysisen kunnon ja liikkumisen näkeminen keskeisenä työkykyä ylläpitävänä tekijänä yrityksissä ja työyhteisöissä.

Kymenlaakson Liikunta ry, Kymenlaakson tyhy-verkosto

Ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen.

Terveydenhuollossa liikuntaneuvonta osana ikääntyvän hoitosuunnitelmaa sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.

Kymsote, kunta, Kymenlaakson Liikunta ry

Ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen

Liikkumaan aktivioivien palveluketjujen saumattomuus.

Kymsote, kunta, Kymenlaakson Liikunta ry

Ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen

Ikäihmisille luodaan mielekästä toimintaa tukemalla omatoimista aktiivisuutta ja liikuskelua.

Kunta, Kymsote, Kymenlaakson Liikunta ry

Yhdistysten terveysliikuntatoiminnan lisääminen.

Yhteistyön kehittäminen yhdistysten, kansanterveysjärjestöjen, opistojen ja seurakunnan kanssa.

Kunta, Kymenlaakson Liikunta ry

Yhdistysten terveysliikuntatoiminnan lisääminen

Kuntalaisten osallistaminen ja yhteisöllisyys: asukasraadit ja seuraparlamentit toimivat kaikissa kunnissa koskien kaikkia ikäryhmiä.

Kunta

Yhdistysten terveysliikuntatoiminnan lisääminen

Yhteistyö luontoliikunta- ja matkailutoimijoiden kanssa.

Kunta, Kymenlaakson Liikunta ry

Liikunnan yhdenvertainen saavutettavuus esteettömästi (sovellettu liikunta)

Liikunnan yhdenvertainen saavutettavuus ja jokaisen oikeus liikuntaan.

Kunta

Liikunnan yhdenvertainen saavutettavuus esteettömästi (sovellettu liikunta)

Kaikissa kunnissa mahdollistetaan vammaisten ja pitkäaikaissairaiden liikunta.

Kunta

Liikunnan yhdenvertainen saavutettavuus esteettömästi (sovellettu liikunta)

Kuntien järjestöyhteistyön vahvistaminen

Kunta

Liikunnan yhdenvertainen saavutettavuus esteettömästi (sovellettu liikunta)

Harrastamisen Suomen malli toteutuu kaikissa kunnissa, myös erityisopetuksessa.

Kunta

Vertaisohjaustoiminnan kehittäminen

Vertaisohjaajien verkostotapaamisten ylläpito

Kunta

Vertaisohjaustoiminnan kehittäminen

Kahdensuuntainen tiedonkulku eri toimijoiden välillä sujuvaksi.

Kunta

Vertaisohjaustoiminnan kehittäminen

Vertaisohjaajien kouluttaminen, myös hybridikoulutuksena.

Kunta

3. Liikkumis- ja liikuntaolosuhteet

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Houkuttelevan arkiympäristön kehittäminen ja suunnittelu

Kymenlaaksolaiset liikkuvat arjen ympäristöissä.

Kunta

Houkuttelevan arkiympäristön kehittäminen ja suunnittelu.

Maksuttomat lähiliikuntapaikat kaikkien saatavilla.

Kunnat yhteistyössä järjestöjen kanssa.

Liikuntaolosuhteiden kunnossapito ja kehittäminen

Kuntalaisten osallistaminen liikuntaolosuhteiden kehittämiseen.

Kunta

Liikuntaolosuhteiden kunnossapito ja kehittäminen

Liikuntaolosuhteiden kehittämis- ja kunnossapitosuunnitelma

Kunta

Liikuntaolosuhteiden kunnossapito ja kehittäminen

Ulkoilun ja arkiliikkumisen edellytysten parantaminen.

Kunta

4. Terveysliikunta osana koulutusta

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Terveysliikunnan aseman vahvistaminen koulutuksessa

Liikkuva opiskelu -toimintamallin juurruttaminen 2. asteen oppilaitoksiin ja korkeakouluihin.

Kunnat, Kymenlaakson Liikunta ry

Terveysliikunnan aseman vahvistaminen koulutuksessa.

Liikunta osaksi opetussuunnitelmaa ja jalkauttaminen oppitunneille kaikilla asteilla.

Kunta, Kymenlaakson Liikunta ry

Terveysliikunnan aseman vahvistaminen koulutuksessa

Kymenlaakson urheiluakatemioiden terveysliikuntaa edistävät toimet.

Kouvolan Urheiluakatemia, Etelä-Kymenlaakson Urheiluakatemia EKA

Terveysliikunnan sisäistäminen työ- ja toimintakyvyn edistämisessä

Istumisen tauottaminen ja vähentäminen opiskelu- ja työyhteisöissä.

Kunta

Terveysliikunnan sisäistäminen työ- ja toimintakyvyn edistämisessä

Ergonomian huomioiminen työ- ja toimintakyvyn säilymisessä

Kunta

Terveysliikunnan sisäistäminen työ- ja toimintakyvyn edistämisessä

Liikuntaneuvonta osana opiskelijaterveydenhuoltoa

Kunta, Kymenlaakson Liikunta ry

Terveysliikuntatietouden lisääminen varhaiskasvatuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa

Tukea perheiden liikkumiseen avoimessa varhaiskasvatuksessa

Kunta, Kymsote

Terveysliikuntatietouden lisääminen varhaiskasvatuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa

Varhaiskasvatuksessa on omat liikuntavastaavat

Kunnat

Terveysliikuntatietouden lisääminen varhaiskasvatuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa

Aikuiskoulutuksen opetusohjelmassa mahdollisuus osallistua terveysliikunnan ja hyvinvoinnin edistämisen kursseihin.

Toisen asteen oppilaitokset
Ammattikorkeakoulut
Kansalaisopistot
Kymenlaakson kesäyliopisto

5. Terveysliikunnan viestintä

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Terveysliikunnan myönteinen, kannustava ja liikkumaan innostava viestintä.

Terveysliikunnan myönteinen, kannustava sekä liikkumaan innostava viestintä tavoittaa kuntalaiset.

Kunta

Terveysliikunnan myönteinen, kannustava ja liikkumaan innostava viestintä.

Lähiulkoilu- ja virkistysympäristöjen esiin tuominen.

Kunta

Terveysliikunnan myönteinen, kannustava ja liikkumaan innostava viestintä.

Digitaalisten mahdollisuuksien luominen ja kuntalaisten kannustaminen hyödyntämään niitä omassa arjessa.

Kunta

Terveysliikunnan myönteinen, kannustava ja liikkumaan innostava viestintä.

Liikuntaa.fi – Hyvinvointia kaikille -portaalin kehittäminen.

KymLi, kunta