Pyhtää 2021-09-22T11:31:18+03:00

1. Liikuntakasvatus

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Liikkumisen edistäminen varhaiskasvatuksen arjessa

Liikkuva varhaiskasvatus –toimintamalli käyttöön kaikissa kunnissa

Päävastuutaho:
Kunnat
Kymenlaakson Liikunta ry

Yhteistoiminnassa:
Koulut
Liikuntaseurat
Seurakunnat
Yritykset

Kymenlaaksolaiset perheet liikkuvat arjen ympäristöissä

Päävastuutaho:
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Vanhemmat
Seurakunnat
Järjestöt ja yhdistykset
Liikuntaseurat
Kymsote, neuvolat, kouluterveydenhuolto
Kymenlaakson virkistysalueyhdistys

Tukea ja osaamista arjen aktiivisuuden ja liikkumisen lisäämiseen

Liikuntaneuvonta osana äitiysneuvolan hyvinvoinnin palvelutarjotinta

Päävastuutaho:
Kymsote
Kunnat
Kymenlaakson Liikunta ry

Yhteistoiminnassa:
Yhdistykset
Liikuntaseurat

Neuvokas Perhe –toimintamalli käyttöön kaikissa kunnissa ja perheissä

Päävastuutaho:
Kymsote, neuvolat

Yhteistoiminnassa:
Kunnat
Vanhemmat
Sydänliitto

Liikunnallisten aamu- ja iltapäiväkerhojen kehittäminen osallistamalla lapset suunnitteluun

Päävastuutaho:
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Liikuntaseurat
Kymenlaakson Liikunta ry
Olympiakomitea
Seurakunnat

Kannustetaan seuroja ottamaan Tähtiseurojen laatuohjelma tai laatuohjelmien osioita käyttöön tai muulla tavoin kehittämään vastuullista toimintaa seurassa

Päävastuutaho:
Kymenlaakson Liikunta ry
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Olympiakomitea
Lajiliitot
Urheiluseurat

Lasten ja kasvavien nuorten liikunnallisen elämäntavan edistäminen

Liikkuva koulu -toimintamallin jatkuminen ja Move! –toimintamallin alueellinen luominen

Päävastuutaho:
Kunta
Kymenlaakson Liikunta ry

Yhteistoiminnassa:
Kymsote
Liikunta- ja urheiluseurat
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Harrastamisen Suomen malli toteutuu kaikissa kunnissa

Päävastuutaho:
Kunta

Yhteistoiminnassa:
Yhdistykset
Liikunta- ja urheiluseurat
Kymenlaakson Liikunta ry
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Liikkuva opiskelu -toimintamallin juurruttaminen kaikkiin kuntiin ja yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa

Päävastuutaho:
Kunta
Kymenlaakson Liikunta ry

Yhteistoiminnassa:
2. asteen oppilaitokset,
korkeakoulut ja Kymenlaakson kesäyliopisto

Kutsuntaikäisten tavoittaminen ja varhainen tuki toimintakyvyn parantamiseksi tai/ja mieluisan liikkumismuodon löytymiseksi

Päävastuutaho:
Puolustusvoimat
Kymenlaakson Liikunta ry
Kunta

Yhteistoiminnassa:
Kymsote
2. asteen oppilaitokset,
korkeakoulut ja Kymenlaakson kesäyliopisto, peruskoulu

2. Liikuntatoiminta

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Liikunta- ja elintapaneuvonnan saumaton palveluketju elämänkaaressa

Terveydenhuollossa liikuntaneuvonta osana asiakkaan hoitopolkua sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa

Päävastuutaho:
Kymsote
Kunnat
Kymenlaakson Liikunta ry

Yhteistoiminnassa:
Liikuntaseurat
Järjestöt, yhdistykset

Liikuntaneuvonta osana elintapaohjauksen palvelutarjotinta terveydenhuollossa

Päävastuutaho:
Kymsote
Kymenlaakson Liikunta ry
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Työterveyshuollot
Liikuntaseurat
Järjestöt, yhditykset

Terveys- ja hyvinvointipisteiden ennaltaehkäisevä toiminta toteutuu yhteistyössä

Päävastuutaho:
Kymsote
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Järjestöt, yhditykset

Liikuntaneuvonta osaksi Liikkujan apteekkien toimintaa

Päävastuutaho:
Kymenlaakson Liikunta ry
Apteekit
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Liikuntaseurat
Järjestöt, yhdistykset
Liikunnan aluejärjestöt

Työikäiset liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi

Työikäisten tavoittaminen verkostoyhteistyöllä

Päävastuutaho:
Kymenlaakson Liikunta ry
Kunnat
Kymsote

Yhteistoiminnassa:
Työterveyspalvelut
Työelämäpalvelut
Kymenlaakson tyhy-verkosto
Järjestöt
Yritykset ja sidosryhmät
Parik-säätiö
Kansalaisopistot
Liikkuva aikuinen-ohjelma

Liikunta- ja elintapaneuvonta työterveyshuollon hyvinvoinnin palvelutarjottimessa osana työ- ja toimintakykyä uhkaavien tai heikentävien sairauksien ennaltaehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta

Päävastuutaho:
Kymenlaakson Liikunta ry
Kunnat
Kymsote

Yhteistoiminnassa:
Työterveyshuollot
Yritykset
Liikuntaseurat

Liikuskelun ja liikkumisen lisääminen sekä istumisen vähentäminen arjessa

Päävastuutaho:
Kymenlaakson Liikunta ry
Kunnat
Kymsote

Yhteistoiminnassa:
Apteekit
Liikuntaseurat
Järjestöt, yhdistykset
Kansalaisopistot
Liikkuva aikuinen -ohjelma

Kymenlaakson kuntien työntekijät liikkuvat enemmän ja istuvat vähemmän työpäivän aikana

Päävastuutaho:
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Kymenlaakson Liikunta ry
Kymsote
Liikkuva aikuinen –ohjelma

Riittävän fyysisen kunnon ja liikkumisen näkeminen keskeisenä työkykyä ylläpitävänä tekijänä yrityksissä ja työyhteisöissä

Päävastuutaho:
Kymenlaakson Liikunta ry
Kymenlaakson tyhy-verkosto

Yhteistoiminnassa:
Yritykset
Työyhteisöt
Työterveyshuollot
Kymsote
Kunnat
Työelämäpalvelut
Liikunta- ja urheiluseurat
Parik-säätiö
Liikkuva aikuinen-ohjelma

Ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen

Terveydenhuollossa liikuntaneuvonta osana ikääntyvän hoitosuunnitelmaa sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa

Päävastuutaho:
Kymsote
Kunnat
Kymenlaakson Liikunta ry

Yhteistoiminnassa:
Seurakunnat
Liikuntaseurat
Järjestöt

Liikkumaan aktivioivien palveluketjujen saumattomuus

Päävastuutaho:
Kymsote
Kunnat
Kymenlaakson Liikunta ry

Yhteistoiminnassa:
Seurakunnat
Yhdistykset
Liikuntaseurat
Järjestöt
Yritykset

Ikäihmisille luodaan mielekästä toimintaa tukemalla omatoimista aktiivisuutta ja liikuskelua

Päävastuutaho:
Kunnat
Kymenlaakson Liikunta ry
Kymsote

Yhteistoiminnassa:
Liikkujan apteekit
Järjestöt, yhdistykset
Liikuntaseurat
Ikäinstituutti
UKK-instituutti

Yhdistysten terveysliikuntatoiminnan lisääminen

Yhteistyön kehittäminen yhdistysten, kansanterveysjärjestöjen, opistojen ja seurakunnan kanssa

Päävastuutaho:
Kunnat
Kymenlaakson Liikunta ry

Yhteistoiminnassa:
Kumppanustalot
Järjestöt, yhdistykset
Opistot

Kuntalaisten osallistaminen ja yhteisöllisyys: asukasraadit ja seuraparlamentit toimivat kaikissa kunnissa koskien kaikkia ikäryhmiä

Päävastuutaho:
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Kymenlaakson Liikunta ry
Apteekit
Järjestöt, yhdistykset
Liikuntaseurat

Yhteistyö luontoliikunta- ja -matkailutoimijoiden kanssa

Päävastuutaho:
Kunnat
Kymenlaakson Liikunta ry

Yhteistoiminnassa:
Järjestöt, yhdistykset
Kinno
Cursor

Liikunnan yhdenvertainen saavutettavuus esteettömästi (sovellettu liikunta)

Liikunnan yhdenvertainen saavutettavuus ja jokaisen oikeus liikuntaan

Päävastuutaho:
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Järjestöt, yhdistykset

Kaikissa kunnissa mahdollistetaan vammaisten ja pitkäaikaissairaiden liikunta

Päävastuutaho:
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Järjestöt, yhdistykset

Kuntien järjestöyhteistyön vahvistaminen

Päävastuutaho:
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Järjestöt, yhdistykset

Harrastamisen Suomen malli totetutuu kaikissa kunnissa myös erityisopetuksessa

Päävastuutaho:
Kunta

Yhteistoiminnassa:
Yhdistykset
Liikunta- ja urheiluseurat
Kymenlaakson Liikunta ry
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Vertaisohjaustoiminnan kehittäminen

Vertaisohjaajien verkostotapaamisten ylläpito

Päävastuutaho:
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Kymenlaakson Liikunta ry
Järjestöt, yhdistykset

Kahdensuuntainen tiedonkulku eri toimijoiden välillä sujuvaksi

Päävastuutaho:
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Kymenlaakson Liikunta ry
Järjestöt, yhdistykset

Vertaisohjaajien kouluttaminen, myös hybridikoulutuksena

Päävastuutaho:
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Kymenlaakson Liikunta ry
Järjestöt, yhdistykset
Ikäinstituutti

3. Liikkumis- ja liikuntaolosuhteet

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Houkuttelevan arkiympäristön kehittäminen ja suunnittelu

Kymenlaaksolaiset liikkuvat arjen ympäristöissä

Päävastuutaho:
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Kymenlaakson Liikunta ry
Järjestöt, yhdistykset

Maksuttomat lähiliikuntapaikat kaikkien saatavilla

Päävastuutaho:
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Järjestöt, yhdistykset
Kymenlaakson Liikunta ry

Liikuntaolosuhteiden kunnossapito ja kehittäminen

Kuntalaisten osallistaminen liikuntaolosuhteiden kehittämiseen

Päävastuutaho:
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Kymenlaakson Liikunta ry
Järjestöt, yhdistykset

Liikuntaolosuhteiden kehittämis- ja kunnossapitosuunnitelma

Päävastuutaho:
Kunnat

Ulkoilun ja arkiliikkumisen edellytysten parantaminen

Päävastuutaho:
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Kyvi ry
Metsähallitus
Kymenlaakson Liikunta ry
Järjestöt, yhdistykset

4. Terveysliikunta osana koulutusta

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Terveysliikunnan aseman vahvistaminen koulutuksessa

Liikkuva opiskelu -toimintamallin juurruttaminen 2. asteen oppilaitoksiin ja korkeakouluihin

Päävastuutaho:
Kunnat
Kymenlaakson liikunta ry

Yhteistoiminnassa:
2. asteen oppilaitokset,
korkeakoulut ja Kymenlaakson kesäyliopisto
Järjestöt, yhdistykset

Liikunta osaksi opetussuunnitelmaa ja jalkauttaminen oppitunneille kaikilla asteilla

Päävastuutaho:
Kunnat
Kymenlaakson Liikunta ry

Yhteistoiminnassa:
Kaikki asteet
Korkeakoulut

Kymenlaakson urheiluakatemioiden terveysliikuntaa edistävät toimet

Päävastuutaho:
Kouvolan Urheiluakatemia
Etelä-Kymenlaakson Urheiluakatemia EKA

Yhteistoiminnassa:
Kymsote
Kunnat
Kaikki asteet
Kymenlaakson Liikunta ry

Terveysliikunnan sisäistäminen työ- ja toimintakyvyn edistämisessä

Istumisen tauottaminen ja vähentäminen opiskelu- ja työyhteisöissä

Päävastuutaho:
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Oppilaitokset
Opiskelijat
Opiskeluterveydenhuolto
Työnantajat
Työterveyshuolto
Kymsote

Ergonomian huomioiminen työ- ja toimintakyvyn säilymisessä

Päävastuutaho:
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Oppilaitokset
Opiskelija
Opiskeluterveydenhuolto
Työnantajat
Työterveyshuolto
Kymsote

Liikuntaneuvonta osana opiskelijaterveydenhuoltoa

Päävastuutaho:
Kunnat
Kymenlaakson Liikunta ry

Yhteistoiminnassa:
Oppilaitokset
Opiskelijaterveydenhuolto

Terveysliikuntatietouden lisääminen varhaiskasvatuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa

Tukea perheiden liikkumiseen avoimessa varhaiskasvatuksessa

Päävastuutaho:
Kunnat
Kymsote

Yhteistoiminnassa:
Järjestöt, yhdistykset

Varhaiskasvatuksessa on omat liikuntavastaavat

Päävastuutaho:
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Järjestöt, yhdistykset

Aikuiskoulutuksen opetusohjelmassa mahdollisuus osallistua terveysliikunnan ja hyvinvoinnin edistämisen kursseihin

Päävastuutaho:
2. Asteen oppilaitokset
Ammattikorkeakoulut
Kansalaisopistot
Kymenlaakson kesäyliopisto

Yhteistoiminnassa:
Kunnat
Kymenlaakson Liikunta ry

5. Terveysliikunnan viestintä

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Terveysliikunnan myönteinen, kannustava ja liikkumaan innostava viestintä

Terveysliikunnan myönteinen, kannustava sekä liikkumaan innostava viestintä tavoittaa kuntalaiset

Päävastuutaho:
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Kymenlaakson Liikunta ry
Kymsote

Lähiulkoilu- ja virkistysympäristöjen esiin tuominen

Päävastuutaho:
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Kymenlaakson Liikunta ry
Yhdistykset
Kinno
Cursor

Digitaalisten mahdollisuuksien luominen ja kuntalaisten kannustaminen hyödyntämään niitä omassa arjessa

Päävastuutaho:
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Kymsote
Liikunta- ja ammatilliset järjestöt
Olympiakomitea
Kymenlaakson Liikunta ry
Kuntalaiset

Liikuntaa.fi – Hyvinvointia kaikille -portaalin kehittäminen (aiemmin nimeltään Kunta kuntoon -alusta)

Päävastuutaho:
Kymenlaakson Liikunta ry
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Kymsote
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, PHLU