Kouvola 2021-11-17T13:03:12+02:00

1. Liikuntakasvatus

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Liikkumisen edistäminen varhaiskasvatuksen arjessa

Liikkuva varhaiskasvatus -toimintamalli käyttöön kaikissa kunnissa

Kunta
Kymli

Yhteistoiminnassa:
Koulut
Liikuntaseurat
Seurakunnat
Yritykset

Liikkumisen edistäminen varhaiskasvatuksen arjessa

Kymenlaaksolaiset perheet liikkuvat arjen ympäristöissä

Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Vanhemmat
Seurakunnat
Järjestöt ja yhdistykset
Liikuntaseurat
Kymsote, neuvolat, kouluterveydenhuolto
Kymenlaakson virkistys-alueyhdistys

Tukea ja osaamista arjen aktiivisuuden ja liikkumisen lisäämiseen

Liikuntaneuvonta osana äitiysneuvolan hyvinvoinnin palvelutarjotinta

Päävastuutaho:
Kymsote
Kunnat
KymLi

Neuvokas Perhe –toimintamalli käyttöön kaikissa kunnissa ja perheissä

Terveysliikunnan edistäminen seuroissa, kerhoissa sekä matalan kynnyksen ryhmissä

Päävastuutaho:
Kymsote, neuvolat

Yhteistoiminnassa:
Kunnat
Vanhemmat
Sydänliitto

Tukea ja osaamista arjen aktiivisuuden ja liikkumisen lisäämiseen

Liikunnallisten aamu- ja iltapäiväkerhojen kehittäminen osallistamalla lapset suunnitteluun

Päävastuutaho:
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Liikuntaseurat
KymLi
Olympiakomitea
Seurakunnat

Tukea ja osaamista arjen aktiivisuuden ja liikkumisen lisäämiseen

Kannustetaan seuroja ottamaan Tähtiseurojen laatuohjelma tai laatuohjelmien osioita käyttöön
tai muulla tavoin kehittämään vastuullista toimintaa seurassa

Päävastuutaho:
KymLi
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Olympiakomitea
Lajiliitot
Urheiluseurat

Lasten ja kasvavien nuorten liikunnallisen elämäntavan edistäminen

Liikkuva koulu -toimintamallin jatkuminen ja Move! –toimintamallin alueellinen luominen

Päävastuutaho:
Kunta
Kymenlaakson Liikunta ry

Yhteistoiminnassa:
Kymsote
Liikunta- ja urheiluseurat
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lasten ja kasvavien nuorten liikunnallisen elämäntavan edistäminen

Harrastamisen Suomen malli toteutuu kaikissa kunnissa

Päävastuutaho:
Kunta

Yhteistoiminnassa:
Yhdistykset
Liikunta- ja urheiluseurat
Kymenlaakson Liikunta ry
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lasten ja kasvavien nuorten liikunnallisen elämäntavan edistäminen

Liikkuva opiskelu -toimintamallin juurruttaminen kaikkiin kuntiin
ja yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa

Päävastuutaho:
Kunta
Kymenlaakson liikunta ry

Yhteistoiminnassa:
2. asteen oppilaitokset,
korkeakoulut ja Kymenlaakson kesäyliopisto

Lasten ja kasvavien nuorten liikunnallisen elämäntavan edistäminen

Kutsuntaikäisten tavoittaminen ja varhainen tuki toimintakyvyn parantamiseksi tai/ja mieluisan liikkumismuodon löytymiseksi

Päävastuutaho:
Puolustusvoimat
Kymenlaakson Liikunta ry
Kunta

Yhteistoiminnassa:
Kymsote
2. asteen oppilaitokset,
korkeakoulut ja Kymenlaakson kesäyliopisto, peruskoulu

2. Liikuntatoiminta

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Liikunta- ja elintapaneuvonnan saumaton palveluketju elämänkaaressa

Terveydenhuollossa liikuntaneuvonta osana asiakkaan hoitopolkua sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.

Päävastuutaho:
Kymsote
Kunnat
Kymenlaakson Liikunta ry

Yhteistoiminnassa:
Liikuntaseurat
Järjestöt, yhdistykset

Liikunta- ja elintapaneuvonnan saumaton palveluketju elämänkaaressa

Liikuntaneuvonta osana elintapaohjauksen palvelutarjotinta terveydenhuollossa

Päävastuutaho:
Kymsote
Kymenlaakson Liikunta ry Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Työterveyshuollot
Liikuntaseurat
Järjestöt, yhditykset

Liikunta- ja elintapaneuvonnan saumaton palveluketju elämänkaaressa

Terveys- ja hyvinvointipisteiden ennaltaehkäisevä toiminta toteutuu yhteistyössä

Päävastuutaho:
Kymsote
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Järjestöt, yhditykset

Liikunta- ja elintapaneuvonnan saumaton palveluketju elämänkaaressa

Liikuntaneuvonta osaksi Liikkujan apteekkien toimintaa

Päävastuutaho:
Kymenlaakson Liikunta ry Apteekit
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Liikuntaseurat
Järjestöt, yhdistykset
Liikunnan aluejärjestöt

Työikäiset liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi

Työikäisten tavoittaminen verkostoyhteistyöllä

Päävastuutaho:
Kymenlaakson Liikunta ry
Kunnat
Kymsote

Yhteistoiminnassa:
Työterveyspalvelut
Työelämäpalvelut
Kymenlaakson tyhy-verkosto
Järjestöt
Yritykset ja sidosryhmät
Parik-säätiö
Kansalaisopistot
Liikkuva aikuinen-ohjelma

Työikäiset liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi

Liikunta- ja elintapaneuvonta työterveyshuollon hyvinvoinnin palvelutarjottimessa osana työ- ja toimintakykyä uhkaavien tai heikentävien sairauksien ennaltaehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta

Päävastuutaho:
Kymenlaakson Liikunta ry
Kunnat
Kymsote

Työterveyshuollot
Yritykset
Liikuntaseurat

Työikäiset liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi

Liikuskelun ja liikkumisen lisääminen sekä istumisen vähentäminen arjessa

Päävastuutaho:
Kymenlaakson Liikunta ry
Kunnat
Kymsote

Yhteistoiminnassa:
Apteekit
Liikuntaseurat
Järjestöt, yhdistykset
Kansalaisopistot
Liikkuva aikuinen -ohjelma

Työikäiset liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi

Kymenlaakson kuntien työntekijät liikkuvat enemmän ja istuvat vähemmän työpäivän aikana

Päävastuutaho:
Kunnat
Yhteistoiminnassa
Kymenlaakson Liikunta ry
Kymsote
Liikkuva aikuinen –ohjelma

Työikäiset liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi

Riittävän fyysisen kunnon ja liikkumisen näkeminen keskeisenä työkykyä ylläpitävänä tekijänä yrityksissä ja työyhteisöissä.

Päävastuutaho:
Kymenlaakson Liikunta ry
Kymenlaakson tyhy-verkosto

Yhteistoiminnassa:
Yritykset
Työyhteisöt
Työterveyshuollot
Kymsote
Kunnat
Työelämäpalvelut
Liikunta- ja urheiluseurat
Parik-säätiö
Liikkuva aikuinen-ohjelma

Ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen

Terveydenhuollossa liikuntaneuvonta osana ikääntyvän hoitosuunnitelmaa sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa

Päävastuutaho:
Kymsote
Kunnat
Kymenlaakson Liikunta ry

Yhteistoiminnassa:
Seurakunnat
Liikuntaseurat
Järjestöt

Ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen

Liikkumaan aktivioivien palveluketjujen saumattomuus

Päävastuutaho:
Kymsote
Kunnat
Kymenlaakson Liikunta ry

Yhteistoiminnassa:
Seurakunnat
Yhdistykset
Liikuntaseurat
Järjestöt
Yritykset

Ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen

Ikäihmisille luodaan mielekästä toimintaa tukemalla omatoimista aktiivisuutta ja liikuskelua

Päävastuutaho:
Kunnat
Kymenlaakson Liikunta ry
Kymsote

Yhteistoiminnassa:
Liikkujan apteekit
Järjestöt, yhdistykset
Liikuntaseurat
Ikäinstituutti

Yhdistysten terveysliikuntatoiminnan lisääminen

Yhteistyön kehittäminen yhdistysten, kansan-terveysjärjestöjen, opistojen ja seurakunnan kanssa

Päävastuutaho:
Kunnat
Kymenlaakson Liikunta ry

Yhteistoiminnassa:
Kumppanustalot
Järjestöt, yhdistykset
Opistot

Yhdistysten terveysliikuntatoiminnan lisääminen

Kuntalaisten osallistaminen ja yhteisöllisyys: asukasraadit ja seuraparlamentit toimivat kaikissa kunnissa koskien kaikkia ikäryhmiä

Päävastuutaho:
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Kymenlaakson Liikunta ry
Apteekit
Järjestöt, yhdistykset
Liikuntaseurat

Yhdistysten terveysliikuntatoiminnan lisääminen

Yhteistyö luontoliikunta- ja matkailutoimijoiden kanssa

Päävastuutaho:
Kunnat
Kymenlaakson Liikunta ry

Yhteistoiminnassa:
Järjestöt, yhdistykset
Kinno
Cursor

Liikunnan yhdenvertainen saavutettavuus esteettömästi (sovellettu liikunta)

Liikunnan yhdenvertainen saavutettavuus ja jokaisen oikeus liikuntaan

Päävastuutaho:
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Järjestöt, yhdistykset

Liikunnan yhdenvertainen saavutettavuus esteettömästi (sovellettu liikunta)

Kaikissa kunnissa mahdollistetaan vammaisten ja pitkäaikaissairaiden liikunta

Päävastuutaho:
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Järjestöt, yhdistykset

Liikunnan yhdenvertainen saavutettavuus esteettömästi (sovellettu liikunta)

Kuntien järjestöyhteistyön vahvistaminen

Päävastuutaho:
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Järjestöt, yhdistykset

Liikunnan yhdenvertainen saavutettavuus esteettömästi (sovellettu liikunta)

Harrastamisen Suomen malli totetutuu kaikissa kunnissa myös erityisopetuksessa

Päävastuutaho:
Kunta

Yhteistoiminnassa:
Yhdistykset
Liikunta- ja urheiluseurat
Kymenlaakson Liikunta ry
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Vertaisohjaustoiminnan kehittäminen

Vertaisohjaajien verkostotapaamisten ylläpito

Päävastuutaho:
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Kymenlaakson Liikunta ry
Järjestöt, yhdistykset

Vertaisohjaustoiminnan kehittäminen

Kahdensuuntainen tiedonkulku eri toimijoiden välillä sujuvaksi

Päävastuutaho:
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Kymenlaakson Liikunta ry
Järjestöt, yhdistykset

Vertaisohjaustoiminnan kehittäminen

Vertaisohjaajien kouluttaminen, myös hybridikoulutuksena

Päävastuutaho:
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Kymenlaakson Liikunta ry
Järjestöt, yhdistykset
Ikäinstituutti

3. Liikkumis- ja liikuntaolosuhteet

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Houkuttelevan arkiympäristön kehittäminen ja suunnittelu

Kymenlaaksolaiset liikkuvat arjen ympäristöissä

Päävastuutaho:
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Kymenlaakson Liikunta ry
Järjestöt, yhdistykset

Houkuttelevan arkiympäristön kehittäminen ja suunnittelu

Maksuttomat lähiliikunta-paikat kaikkien saatavilla

Päävastuutaho:
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Järjestöt, yhdistykset
Kymenlaakson Liikunta ry

Liikuntaolosuhteiden kunnossapito ja kehittäminen

Kuntalaisten osallistaminen liikuntaolosuhteiden kehittämiseen

Päävastuutaho:
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Kymenlaakson Liikunta ry
Järjestöt, yhdistykset

Liikuntaolosuhteiden kunnossapito ja kehittäminen

Liikuntaolosuhteiden kehittämis- ja kunnossa-pitosuunnitelma

Päävastuutaho:
Kunnat

Liikuntaolosuhteiden kunnossapito ja kehittäminen

Ulkoilun ja arkiliikkumisen edellytysten parantaminen

Päävastuutaho:
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Kyvi ry
Metsähallitus
Kymenlaakson Liikunta ry
Järjestöt, yhdistykset

4. Terveysliikunta osana koulutusta

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Terveysliikunnan aseman vahvistaminen koulutuksessa

Liikkuva opiskelu -toiminta- mallin juurruttaminen 2. asteen oppilaitoksiin ja korkeakouluihin

Päävastuutaho:
Kunnat
Kymenlaakson liikunta ry

Yhteistoiminnassa:
2. asteen oppilaitokset,
korkeakoulut ja Kymenlaakson kesäyliopisto
Järjestöt, yhdistykset

Terveysliikunnan aseman vahvistaminen koulutuksessa

Liikunta osaksi opetus-suunnitelmaa ja jalkauttaminen oppitunneille kaikilla asteilla

Päävastuutaho:
Kunnat
Kymenlaakson liikunta ry

Yhteistoiminnassa:
Kaikki asteet
Korkeakoulut

Terveysliikunnan aseman vahvistaminen koulutuksessa

Kymenlaakson urheilu-akatemioiden terveys-liikuntaa edistävät toimet

Päävastuutaho:
Kouvolan Urheiluakatemia
Etelä-Kymenlaakson Urheiluakatemia EKA

Yhteistoiminnassa:
Kymsote
Kunnat
Kaikki asteet
Kymenlaakson Liikunta ry

Terveysliikunnan sisäistäminen työ- ja toimintakyvyn edistämisessä

Istumisen tauottaminen ja vähentäminen opiskelu- ja työyhteisöissä

Päävastuutaho:
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Oppilaitokset
Opiskelijat
Opiskeluterveydenhuolto
Työnantajat
Työterveyshuolto
Kymsote

Terveysliikunnan sisäistäminen työ- ja toimintakyvyn edistämisessä

Ergonomian huomioiminen työ- ja toimintakyvyn säilymisessä

Päävastuutaho:
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Oppilaitokset
Opiskelijat
Opiskeluterveydenhuolto
Työnantajat
Työterveyshuolto
Kymsote

Terveysliikunnan sisäistäminen työ- ja toimintakyvyn edistämisessä

Liikuntaneuvonta osana opiskelijaterveydenhuoltoa

Päävastuutaho:
Kunnat
Kymenlaakson Liikunta ry
Oppilaitokset
Opiskelijaterveydenhuolto

Terveysliikuntatietouden lisääminen varhaiskasvatuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa

Tukea perheiden liikkumiseen avoimessa varhaiskasvatuksessa

Päävastuutaho:
Kunnat
Kymsote

Yhteistoiminnassa:
Järjestöt, yhdistykset

Terveysliikuntatietouden lisääminen varhaiskasvatuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa

Varhaiskasvatuksessa on omat liikuntavastaavat

Päävastuutaho:
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Järjestöt, yhdistykset

Terveysliikuntatietouden lisääminen varhaiskasvatuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa

Aikuiskoulutuksen opetus-ohjelmassa mahdollisuus osallistua terveysliikunnan ja hyvinvoinnin edistämisen kursseihin

Päävastuutaho:
2. Asteen oppilaitokset
Ammattikorkeakoulut
Kansalaisopistot
Kymenlaakson kesäyliopisto

Yhteistoiminnassa:
Kunnat
Kymenlaakson Liikunta ry

5. Terveysliikunnan viestintä

Näytettävät kentät:
TavoiteToimenpide-ehdotuksetPäävastuutaho

Terveysliikunnan myönteinen, kannustava ja liikkumaan innostava viestintä

Terveysliikunnan myönteinen, kannustava sekä liikkumaan innostava viestintä tavoittaa kuntalaiset

Päävastuutaho:
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Kymenlaakson Liikunta ry
Kymsote

Terveysliikunnan myönteinen, kannustava ja liikkumaan innostava viestintä

Lähiulkoilu- ja virkistys-ympäristöjen esiin tuominen

Päävastuutaho:
Kunnat

Kymenlaakson Liikunta ry
Yhdistykset
Kinno
Cursor

Terveysliikunnan myönteinen, kannustava ja liikkumaan innostava viestintä

Digitaalisten mahdollisuuksien luominen ja kuntalaisten kannustaminen hyödyntämään niitä omassa arjessa

Päävastuutaho:
Kunnat

Yhteistoiminnassa:
Kymsote
Liikunta- ja ammatilliset järjestöt
Olympiakomitea
KymLi
Kuntalaiset

Terveysliikunnan myönteinen, kannustava ja liikkumaan innostava viestintä

Liikuntaa.fi – Hyvinvointia kaikille -portaalin kehittäminen (aiemmin nimeltään Kunta kuntoon -alusta)

Päävastuutaho:
Kymenlaakson Liikunta ry
Kunnat
Kymsote
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, PHLU