Päijät-Häme 2021-12-19T15:25:23+02:00

Päijät-Hämeen Terveysliikunta- ja Urheilustrategia 2020

MITÄ?

Sivusto pohjautuu Päijät-Hämeen Terveysliikunta- ja Urheilustrategiaan edistäen strategisten tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista sekä niiden seurantaa. Sivusto kertoo miten strategioiden kirjatut tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset ovat jalkautuneet käytännön tasolle Päijät-Hämeessä. Sivusto antaa myös maakunnan kuntalaisille tietoa terveyden edistämisestä ja helpottaa kunnan poikkihallinnollista yhteistyötä.

KENELLE?

Sivusto antaa kattavaa tietoa Päijät-Hämeen asukkaille, eri toimijoille, ammattilaisille sekä päättäjille asetetuista terveysliikunnan ja huippu-urheilun tavoitteista ja seurannasta.

TAVOITTEIDEN SEURANTA

Liikennevalot kertovat maakunnan ja kunnan tilanteen strategian tavoitteiden toteutumisen osalta.

Värillä on väliä!

Päijät-Häme on päivittänyt vuonna 2009 julkaistun terveysliikuntastrategian vuosille 2009 – 2020. Terveysliikuntastrategian arviointi- ja päivittämisprosessi on tehty vuosien 2016-2017 vaihteessa.

Päivitetyn Päijät-Hämeen terveysliikuntastrategian tavoitteena on, että Päijät-Häme on terveysliikunnan edelläkävijä Suomessa. Lisäksi tavoitteena on, että Päijät-Hämeen liikuntaolosuhteet, -tarjonta ja terveysliikunnan asiantuntemus lisäävät alueellista vetovoimaisuutta. Päijäthämäläiset liikkuvat enemmän kuin muiden maakuntien asukkaat.

Sport Päijät-Hämeen visiona on tehdä maakunnasta urheilijan polun edelläkävijä Suomessa ja lisätä sitä kautta alueen vetovoimaa ja urheilullista menestystä. Strategiatyössä maakuntaan rakennetaan toimiva urheilijan polkua palveleva yhteistyöverkosto, määritellään selkeät vastuualueet eri toimijoille ja varmistetaan, että kaikki urheiluun liittyvä osaaminen ja resurssit saadaan tehokkaasti urheilijoiden, valmentajien ja seurojen käyttöön. Strategiatyön lähtökohtana on seurojen ja lajien oma valmennustoiminta sekä yhteistyö eri toimijoiden kesken.